Ολοκληρώθηκε η τελευταία έκδοση του διεθνούς τόμου εργατικού δικαίου “How to Hire and Fire: A Global Guide by Multilaw” με συμμετοχή της Κελεμένης & Συνεργάτες 


Το ελληνικό κεφάλαιο για την ετήσια έκδοση του τόμου εργατικού δικαίου με τίτλο “How to Hire and Fire: A Global Guide by Multilaw” του δικτύου δικηγορικών εταιρειών της Multilaw ολοκληρώθηκε και είναι προσβάσιμο σε μορφή e-book εδώ. Το ελληνικό κεφάλαιο συνέταξε η κ. Ελένη Πίτσα, Senior Associate.