Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμβουλεύει την Coca Cola

Η Κελεμένης & Συνεργάτες επιλέχθηκε να συμβουλεύσει την Coca Cola επί του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και εγκαταστάσεων. Η εντολή αφορά ιδιαίτερα στην επισκόπηση των κανόνων παραγωγής, διανομής και αποθήκευσης αναψυκτικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων κανόνων πυρασφάλειας, φύλαξης και λειτουργίας των μηχανημάτων και των χώρων εργασίας.