Η Κελεμένης & Συνεργάτες αντιπροσωπεύει τον ΔΕΔΔΗΕ σε αξιώσεις κατά αυτοπαραγωγών

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε τη δικαστική διεκδίκηση μεγάλων αξιώσεων  της ΔΕΔΔΗΕ κατά αυτοπαραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η Motor Oil, τα ΕΛΠΕ, η Elfe και η Kavala Oil. Ο ΔΕΔΔΗΕ δημιουργήθηκε το 2011 με απόσχιση από τη ΔΕΗ. Αν και 100% θυγατρική της τελευταίας, είναι ανεξάρτητος στη λειτουργία και τη διοίκησή του και είναι αρμόδιος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.