Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την Yacht Week αναφορικά με την ελληνική νομοθεσία μίσθωσης ιστιοπλοϊκών σκαφών

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε τη συμβουλευτική υποστήριξη της Yacht Week, μίας εκ των μεγάλων ιστιοπλοϊκών εταιρειών της ΝΑ Ευρώπης, τόσο σε ρυθμιστικά θέματα εμπορικής εκμετάλλευσης ιστιοπλοϊκών σκαφών στην Ελλάδα όσο και σε εργασιακά ζητήματα των πληρωμάτων (π.χ. την εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, το καθεστώς απασχόλησης, το δανεισμό προσωπικού, τις προϋποθέσεις για τη λήψη άδειας εργασίας και την υγιεινή και ασφάλεια).