Η Κελεμένης & Συνεργάτες συνεισέφερε 10 κεφάλαια στο συλλογικό τόμο “Greek Law Digest: the Ultimate Legal Guide to Investing in Greece” της Νομικής Βιβλιοθήκης

Η Κελεμένης & Συνεργάτες συνέταξε 10 κεφάλαια για το συλλογικό τόμο “Greek Law Digest: the Ultimate Legal Guide to Investing in Greece” που εξέδωσε η Νομική Βιβλιοθήκη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Οργανισμού Invest in Greece. Ο τόμος, ο οποίος συντάχθηκε στα αγγλικά, στοχεύει να καλύψει συνοπτικά όλο το φάσμα του ελληνικού δικαίου. Τα κεφάλαια που συνέταξε η εταιρεία είναι τα ακόλουθα. 1. “Procedure before Civil Courts” του Γιάννη Κελεμένη 2. “Insurance” της Κωνσταντίνας Σουλτάτη 3. “Societe Anonyme: General Provisions – Administration” της Καλλιόπης Βλαχοπούλου 4. “Share Transfer Deals” του Κωνσταντίνου Θωμόπουλου 5. “Business Entities and Taxation Guide” του Θανάση Κυριακόπουλου 6. “Tourism” της Ιωάννας Λαζαρίδου 7. “Electricity” του Γιάννη Κελεμένη 8. “Spin offs – Transfer of Business Sectors or Aggregates of Assets & Liabilities” της Ελένης Πίτσα 9. “Natural Gas” της Κωνσταντίνας Σουλτάτη 10. “Insolvency Bankruptcy” των Μαργαρίτας Μάτση και Θένιας Οικονόμου Για να αναγνώσετε τις δημοσιεύσεις, πατήσετε εδώ