Η Κελεμένης & Συνεργάτες στο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της ελληνικής λιανικής αγοράς φυσικού αερίου


Η Κελεμένης & Συνεργάτες υποστήριξε τη ΔΕΠΑ κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης από το ΥΠΕΚΑ του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση της ελληνικής λιανικής αγοράς φυσικού αερίου. Το νομοσχέδιο, η σύνταξη του οποίου ξεκίνησε στα τέλη της άνοιξης, ολοκληρώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου και ήδη υπεβλήθη σε δημόσια διαβούλευση.