Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέχει νομικές συμβουλές στην GE Aviation


Η GE Aviation αποτελεί την πλέον πρόσφατη εταιρεία του ομίλου της General Electric που ανέθεσε την παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών στην Κελεμένης & Συνεργάτες. Η εργασία της εταιρείας περιέλαβε συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που συνήψε η GE Aviation με το ελληνικό Δημόσιο στο πρόσφατο παρελθόν.