Η Κελεμένης & Συνεργάτες ολοκλήρωσε το έργο της ως νομικός σύμβουλος του ΥΠΕΚΑ για την κατάρτιση του νέου νόμου για τίς αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ολοκλήρωσε το έργο της ως νομικός σύμβουλος του ΥΠΕΚΑ για την κατάρτιση του νέου νόμου για τίς αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Ο νέος νόμος 4001/2011 καταργεί τους νόμους 2773/1999 και 3428/2005 για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο αντίστοιχα και θεσπίζει, εκ νέου και σύμφωνα με την 3η νομοθετική ενεργειακή δέσμη της ΕΕ, τη νομοθεσία για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, συμπεριλμαβνομένων διατάξεων για την ελληνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας και την προστασία των καταναλωτών. Μετά από δημόσιο διαγωνισμό, η Κελεμένης & Συνεργάτες είχε επιλεγεί το φθινόπωρο του 2010 να παρέχει νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο για τη μεταφορά της 3η νομοθετικής ενεργειακής δέσμης στην ελληνική νομοθεσία.