Η Κελεμένης & Συνεργάτες μεταξύ των συντελεστών του 3ου διεπιστημονικού τόμου «Ενέργεια: Δίκτυα & Υποδομές»


Η Κελεμένης & Συνεργάτες συμμετέχει και στον 3ο διεπιστημονικό τόμο «Ενέργεια», που αυτή τη φορά εστιάζει στα δίκτυα και τις υποδομές. Ο τόμος, σε επιμέλεια του καθηγητή κ. Φαραντούρη, περιλαμβάνει πρωτότυπες μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού κύκλου Δίκαιο & Πολιτική της Ενέργειας 2013-2014, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet και του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Προηγήθηκαν ο πρώτος τόμος «Ενέργεια: Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική» (2012) και ο δεύτερος τόμος «Ενέργεια: Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές» (2013). Η ύλη του τόμου «Ενέργεια: Δίκτυα & Υποδομές» διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες: Στην Ενότητα Ι «Δίκαιο & Θεσμοί», όπου εξετάζονται γενικά θεσμικά και νομικά ζητήματα του δικαίου της Ενέργειας, εντάσσεται και το κεφάλαιο που συνέταξε η Κελεμένης & Συενργάτες για το Συντονιστικό Γραφείο Δημοπρασιών Διασυνοριακής Ισχύος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ενότητα ΙΙ «Ρύθμιση, Ανταγωνισμός & Κρατική Παρέμβαση» αφορά στα ζητήματα της αγοράς της Ενέργειας, τόσο από την πλευρά του ανταγωνισμού, όσο από την πλευρά της ρυθμιστικής κρατικής παρέμβασης. Η Ενότητα ΙΙΙ επικεντρώνεται στην «Τεχνική & Οικονομική διάσταση» των ενεργειακών δικτύων και υποδομών. Τέλος, στην Ενότητα IV «Θεσμικές & Γεωπολιτικές πτυχές της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων» αναλύεται το θεσμικό, πολιτικοοοικονομικό και στρατηγικό πλαίσιο γύρω από την έρευνα, εκμετάλλευση και μεταφορά υδρογονανθράκων, με έμφαση στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και ΝΑ Μεσογείου. Για πρισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.