Η Κελεμένης & Συνεργάτες μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλιτών στο Global Capital Forum με θέμα «Greece: a solid investment destination» 


Με τη συμμετοχή ηγετικών επενδυτικών, συμβουλευτικών, φορολογικών και δικηγορικών εταιρειών (μεταξύ των οποίων και η Κελεμένης & Συνεργάτες) θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις αρχές Φεβρουαρίου (3-4/2) το Global Capital Forum με θέμα «Greece: a solid investment destination» (πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου). Το συνέδριο διοργανώνουν στο ξενοδοχείο King George, η SGT Symeon Tsomokos SA και η συμβουλευτική εταιρεία Ionian Capital Ltd. Στο πλαίσιο του Global Capital Forum I και με γνώμονα την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και το επενδυτικό κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά με τις στρατηγικές της αγοράς για ανάπτυξη και ενημέρωση σχετικά με τις πιο πρόσφατες φορολογικές και νομικές μεταρρυθμίσεις και θα εξεταστούν οι τομείς της αγοράς που παρουσιάζουν τις πιο ελκυστικές επενδυτικές δυνατότητες. Στο Global Capital Forum θα συμμετάσχουν GPs, LPs, εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων (Private Equity Firms, Venture Capitalists, Wealth Managers), στελέχη τραπεζών, σύμβουλοι επιχειρήσεων, νομικοί σύμβουλοι και κυβερνητικά στελέχη.