Η Κελεμένης & Συνεργάτες επιτυγχάνει νίκη στον Αρειο Πάγο κατά της Fiat Auto Hellas


Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκπροσώπησε επιτυχώς την εταιρεία «Πέτρος Κελεμένης ΑΕΒΕ», πρώην αποκλειστικό διανομέα των αυτοκινήτων Fiat και Alfa Romeo, σε αίτηση αναίρεσης που άσκησε ενώπιον του Αρείου Πάγου η Fiat Auto Hellas, θυγατρική της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Fiat. Η αίτηση αναίρεσης στρεφόταν κατά της υπ’ αριθμ. 3647/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (για το πλήρες κείμενο της απόφασης, πατήστε εδώ), η οποία είχε επιδικάσει στην «Πέτρος Κελεμένης ΑΕΒΕ» την αιτηθείσα αποζημίωση πελατείας και διαφυγόντα κέρδη από την ακύρωση παραγγελιών λόγω της αδικαιολόγητης, όπως δέχθηκε η τελεσίδικη απόφαση, καταγγελίας της σύμβασης αποκλειστικής διανομής από την Fiat. Με την 1999/2014 απόφασή του, ο Αρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης της Fiat (για το πλήρες κείμενο της απόφασης, πατήστε εδώ), η οποία, ωστόσο, δεν κατέβαλλε την επιδικασθείσα αποζημίωση μετά την έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου και επιχείρησε την αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Το αίτημα αναστολής της Fiat απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών και η επιδικασθείσα αποζημίωση καταβλήθηκε δύο ώρες μετά την εκκίνηση της αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών πραγμάτων στην έδρα της Fiat.