Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την Granite, εταιρεία του Ομίλου General Electric, για την εγκατάστασή της στην Ελλάδα 


Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε για λογαριασμό της Granite, εταιρείας το Ομίλου της General Electric, την εγκατάστασή της στην Ελλάδα και το χειρισμό των εργατικών, φορολογικών και εταιρικών θεμάτων της. Η Granite χειρίζεται για λογαριασμό της General Electric περισσότερα από 2.000 έργα το χρόνο, απασχολεί περισσότερους από 6.000 ανθρώπους σε 60 χώρες, δραστηριοποιείται σε περίπου 100 χώρες και διατηρεί περισσότερα από 50 γραφεία στην Βόρεια και Νότια Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, Ασία και Αφρική.