Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για την China Development Bank σε χρηματοδότηση ύψους €94 εκατομμυρίων στην Ελλάδα

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ανέλαβε να συμβουλεύσει την China Development Bank (CDB) στο πλαίσιο χρηματοδότησης ύψους €94 εκατομμυρίων στην ελληνική αγορά ενέργειας. Με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου, η εταιρεία εξέτασε, μεταξύ άλλων, ζητήματα νομικού ελέγχου των ελληνικών εταιρειών που εμπλέκονται στη συναλλαγή, τη δομή της συναλλαγής και τις συμβάσεις χρηματοδότησης και εξασφάλισης που σχετίζονται με το ελληνικό σκέλος της χρηματοδότησης. Η CDB είναι ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κίνας. Ως κρατική τράπεζα και μία από τις τρεις τράπεζες που υλοποιούν την κρατική χρηματοπιστωτική πολιτική, η CDB είναι επιφορτισμένη με τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής. Αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εκδότη ομολόγων της Κίνας, μετά το Υπουργείο Οικονομικών. Στα τέλη του 2010, το χαρτοφυλάκιο δανειακών χορηγήσεών της ανέρχονταν σε 687,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, το διπλάσιο από το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο της Παγκόσμιας Τράπεζας.