Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκκινεί τη διαιτητική διαδικασία για τη διανομή του ξενοδοχειακού Ομίλου Σμπώκου 


Η Κελεμένης & Συνεργάτες εκκκίνησε τη διαδικασία διαιτησίας για τη διανομή του ξενοδοχειακού Ομίλου Σμπώκου, ενός εκ των μεγαλύτερων ελληνικών ξενοδοχειακών ομίλων και ιδιοκτήτη, μεταξύ άλλων, των ξενοδοχείων Blue Palace, Agapi Beach, Cretan Malia Park, Koutouloufari Village Holiday Club, Village Heights Golf Resort και Sheraton Rhodes Resort (http://www.sbokoshotels.gr/ourhotels-en.html). Η προσφυγή στη διαιτησία ήρθε κατόπιν της μη ολοκλήρωσης της διανομής της περιουσίας του Ομίλου, οπως είχε συμφωνηθεί το 2013. Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για μία από τις τέσσερις οικογένειες Σμπώκου που αποτελούν τους μετόχους του Ομίλου.