Η Κελεμένης & Συνεργάτες αναλαμβάνει μόνιμος αρθρογράφος σε νομικά ρυθμιστικά ζητήματα του διμηνιαίου περιοδικού Energy World για την αγορά ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης


Η εταιρεία συμφώνησε να αναλάβει μόνιμη στήλη για την καταγραφή νομικών και ρυθμιστικών ζητημάτων για λογαριασμό του νέου διμηνιαίου περιοδικού Energy World, το οποίο γραμμένο στην αγγλική γλώσσα απευθύνεται σε όλες τις αγορές ενέργειας (κυρίως πετρελαίου και φυσικού αερίου) της ΝΑ Ευρώπης (πατήστε εδώ για να δείτε το πρώτο τεύχος). Η Κελεμένης & Συνεργάτες θα εστιάζει σε νομικές και ρυθμιστικές εξελίξεις της ελληνικής αγοράς, ωστόσο θα ασχολείται κατά περίπτωση και με θέματα που αφορούν συνολικά την ευρύτερη περιοχή. Το νέο περιοδικό αποτελεί μετεξέλιξη της ελληνικής έκδοσης του Energy World, που εκδίδεται στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια, και φιλοδοξεί να γίνει διασυνοριακό σημείο αναφοράς για την περειφερειακή αγορά της ΝΑ Ευρώπης.