Η General Electric επιλέγει την Κελεμένης & Συνεργάτες ως μόνιμο συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο στην Ελλάδα

Τον Απρίλιο του 2009 η General Electric, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των νομικών υπηρεσιών της σε 31 χώρες (Outside Counsel Policy Project), επέλεξε την Κελεμένης & Συνεργάτες ως μία από τις τρεις (3) δικηγορικές εταιρείες με τις οποίες θα συνεργάζεται στην Ελλάδα σε μόνιμη βάση. Οι τομείς στους οποίους η Κελεμένης & Συνεργάτες επιλέχθηκε να παρέχει τις υπηρεσίες της είναι η δικαστική επίλυση διαφορών, το εμπορικό δίκαιο και η κανονιστική/ρυθμιστική νομοθεσία. Η General Electric είναι η 10η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο με κύκλο εργασιών που το 2008 ξεπέρασε τα 19 δισεκατομμύρια ευρώ.