Οι Υπηρεσίες μας

All
Επιχειρηματικοί Τομείς
Κλάδοι Δικαίου
 • Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο
  Η εταιρεία εξειδικεύεται σε όλο το φάσμα εμπορικών και εταιρικών υποθέσεων.
 • Τραπεζικό & Χρηματοοικονομικό Δίκαιο και Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
  Η εταιρεία παρέχει νομικές συμβουλές που αφορούν σε τραπεζικά, χρηματοοικονομικά και επενδυτικά προϊόντα
 • Εργατικό Δίκαιο
  Σε θέματα εργατικού δικαίου η εταιρεία ενεργεί αποκλειστικά για εταιρικούς πελάτες.
 • Ενέργεια
  Η Κελεμένης & Συνεργάτες δραστηριοποιείται και στον τομέα της ενέργειας, τόσο αναφορικά με εμπορικές συναλλαγές όσο σε ζητήματα κανονιστικού δικαίου.
 • Τρόφιμα και Ποτά
  Η εταιρεία ενεργεί για κορυφαίες διεθνείς και εγχώριες εταιρείες τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, υποθέσεων ανταγωνισμού, συγχωνεύσεων κ.α.
 • Κυβέρνηση και Κρατική Πολιτική
  Η Κελεμένης και Συνεργάτες δραστηριοποιείται στη Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, όπου παρέχει υπηρεσίες στις κυβερνήσεις αναφορικά με νομοθετικές πρωτοβουλίες.
 • Ιατροτεχνολογικά και Φαρμακευτικά Προϊόντα
  Η Κελεμένης & Συνεργάτες ασχολείται με το ρυθμιστικό πλαίσιο, τις εμπορικές συναλλαγές και τη δικαστική επίλυση διαφορών στον χώρο των ιατροτεχνολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Ξενοδοχεία και Τουρισμός
  Η ενασχόληση της Κελεμένης & Συνεργάτες με αυτόν τον επιχειρηματικό τομέα ανατρέχει στον χρόνο ίδρυσής της και συνεχίζει να εξελίσσεται.
 • Διανοητική Ιδιοκτησία
  Η Κελεμένης & Συνεργάτες καθοδηγεί εντολείς της σε όλο τι φάσμα του δικαίου της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Ιδιωτική Ασφάλιση
  Η δραστηριοποίηση της εταιρείας στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης περιλαμβάνει τόσο την εκπροσώπηση σε δικαστική επίλυση διαφορών όσο και την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.
 • Δικαστική και Διαιτητική Επίλυση Διαφορών
  Η εταιρεία είναι γνωστή για τη δραστηριοποίησή της στον τομέα της δικαστικής και διαιτητικής επίλυσης διαφορών.
 • Αναδιάρθρωση & Πτώχευση
  η Κελεμένης & Συνεργάτες δημιούργησε μια ολοκληρωμένη ομάδα πτωχευτικού δικαίου και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.
 • Σκάφη Αναψυχής
  Η τεχνογνωσία της εταιρείας στο χώρο των σκαφών αναψυχής εκτείνεται στην κατασκευή, πώληση και μίσθωση (εμπορική και ιδιωτική) σκαφών αναψυχής και θαλαμηγών.
 • Φορολογικό Δίκαιο
  Η Κελεμένης & Συνεργάτες προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών επί φορολογικών ζητημάτων.