Ηρώ Σταματάκη

Senior Associate
 • + 30 210 3612800 (ext. 110)
 • + 30 210 3612820
 • stamataki@kelemenis.com

Send an Email

Παρουσίαση

Η κ. Σταματάκη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου των Αθηνών. Κατά τη φοίτησή της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για τις επιδόσεις της και ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της με βαθμό πτυχίου άριστα. Στη συνέχεια έλαβε το πτυχίο LL.M. στο Εταιρικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Νομικής (Εταιρικού Δικαίου) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην Κελεμένης & Συνεργάτες, η κ. Σταματάκη ασχολείται κυρίως με θέματα εταιρικού και εν γένει εμπορικού δικαίου, με υποθέσεις τραπεζικού δικαίου και χρηματοδοτήσεις, καθώς και με εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών. Επίσης, ενεργεί για ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες σε διαδικασίες διαιτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και σε δικαστικές υποθέσεις για την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών. Η κ. Σταματάκη είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Τομείς εξειδίκευσης

 • Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο
 • Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
 • Τραπεζικό Δίκαιο & Χρηματοδοτήσεις
 • Πτώχευση & Εξυγίανση
 • Ενέργεια
 • Δικαστική Επίλυση & Διαιτησία Αστικών & Εμπορικών Διαφορών

Τίτλοι σπουδών

Πτυχίο Νομικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών), LL.M. (Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης), Διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Γλώσσες

 Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά

Συμμετοχή σε Επαγγελματικές Ενώσεις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Multilaw, First Law International, Ένωση Ελλήνων Εμπορικολόγων

Πρόσφατοι Εντολείς

 • Μία από τις τέσσερις οικογένειες Σμπώκου σε διαδικασία διαιτησίας για τη διάσπαση του ομώνυμου Ομίλου Ξενοδοχείων και στην οριστική διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ των μερών. Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Σμπώκου είναι από τους κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους στην Ελλάδα, με ξενοδοχεία όπως τα Blue Palace, Agapi Beach, Cretan Malia Park, Koutouloufari Village Holiday Club και Village Heights Golf Resort.
 • Η ιταλική εταιρεία παραγωγής παπουτσιών, Geox SpA, σε διάφορες περιπτώσεις Ελλήνων οφειλετών της (εταιρειών λιανικής πώλησης παπουτσιών) που αιτήθηκαν την υπαγωγή τους σε καθεστώς εξυγίανσης κατά τα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.
 • Η General Electric σε δικαστική διαφορά που εκκίνησε από Έλληνες πιστωτές αναφορικά με το κύρος της διεθνούς συγχώνευσής της με την Alstom Power.
 • Σύνταξη καταγγελίας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων αναφορικά με τη συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ της Siemens και του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Πρώην πράκτορες ΟΠΑΠ κατά του ΟΠΑΠ αναφορικά με την καταγγελία της σύμβασης πρακτορείας τους. Η σχετική προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων αφορούσε τόσο αίτηση ασφαλιστικών μέτρων όσο και τακτική αγωγή, με την οποία αφενός αμφισβητείται το κύρος της καταγγελίας και αφετέρου διεκδικούνται αξιώσεις αποζημίωσης κατά του ΟΠΑΠ.
 • H China Development Bank σε τρεις χρηματοδοτήσεις έργων στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, ύψους €94 εκ., €80 εκ. και €65 εκ. αντίστοιχα
 • H Alpha Bank, ως διοργανώτρια και εκπρόσωπος των ομολογιούχων σε κοινοπρακτικό (ομολογιακό) δάνειο ύψους €95 εκ., αναφορικά με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού χρέους ενός εισηγμένου ελληνικού ομίλου εταιρειών στο χώρο της παρασκευής τροφίμων
 • Το ελβετικό υποκατάστημα της Stryker, μίας από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας, σχετικά με μια σύμβαση αποκλειστικής διανομής διεπόμενη από το ελληνικό δίκαιο και υποκείμενη σε διαιτησία ενώπιον του Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC)
 • Ελληνικές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων κατά της ιταλικής κατασκευάστριας αυτοκινήτων Fiat σε υπόθεση αποζημίωσης πελατείας λόγω λήξης της σχετικής σύμβασης διανομής
 • Το fund Warwick Capital, που εδρεύει στο Λονδίνο, αναφορικά με το νομικό καθεστώς που διέπει τις εμπορικές μισθώσεις και την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων και μετοχών

Διεθνείς αναφορές

Legal 500 2010

Yannis Kelemenis and Iro Stamataki are ‘trustworthy and professional’ lawyers for EU and competition mandates.

Δημοσιεύσεις

Ηρώ Σταματάκη, «Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης (κατ’ άρθρο 69 ΑΚ)»

σε: Μασούρος Π. (επ.) Αγωγές και Αιτήσεις ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικών Εταιρειών (Ερμηνεία – Υποδείγματα), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σελ. 546-575

Ηρώ Σταματάκη, «Αίτηση σύγκλησης έκτακτης συνέλευσης των εταίρων (άρθρο 11 ν. 3190/1955) ή τακτικής συνέλευσης σε περίπτωση αδράνειας των διαχειριστών (άρθρο 10 παρ. 3 ν. 3190/1955»

σε: Μασούρος Π. (επ.) Αγωγές και Αιτήσεις ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικών Εταιρειών (Ερμηνεία – Υποδείγματα), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, σελ. 292-318.

Ηρώ Σταματάκη, «Αίτηση για δικαστική παρέμβαση σε περίπτωση μη σύγκλησης έκτακτης ΓΣ κατ’ άρθρο 39 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920»

σε: Μασούρος Π. (επ.) Αγωγές και Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρείας (Ερμηνεία – Υποδείγματα), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 181-205.

Ηρώ Σταματάκη, «Αίτηση δικαστικού ελέγχου για τη βασιμότητα της άρνησης παροχής πληροφοριών στο μέτοχο κατ’ άρθρο 39 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920»

σε: Μασούρος Π. (επ.) Αγωγές και Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρείας (Ερμηνεία – Υποδείγματα), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 253-287.

Ηρώ Σταματάκη, «Το περιεχόμενο του καταστατικού της ΑΕ»,

σε: Συνήγορος, τεύχος 106, 2014, σελ. 42-43.

Ηρώ Σταματάκη, “Greece: On-going legal reform as a key to social change and financial growth in Greece” σε IFLR 1000 – The Guide of the World’s Leading Financial Law Firms 2014

London: Euromoney Institutional Investor PLC, 2013, σελ. 3/164-3/165.

Ηρώ Σταματάκη, Η Καταστατική Ελευθερία στην Ανώνυμη Εταιρεία,

Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σσ. xxxvi + 453

Ηρώ Σταματάκη, "Arbitration: Greece", in PLC Cross Border Dispute Resolution Handbook, Vol. 2, 2010/2011, London:

Practical Law Company, pp. 91-97.

Γιάννης Κελεμένης και Ηρώ Σταματάκη, "Financing a photovoltaic project in Greece", σε The Euromoney Project Finance Yearbook 2009/10,

London: Euromoney, σελ. 35-38.

Ηρώ Σταματάκη, "Greece" σε PLC Cross-border Venture Capital Handbook 2009/10

, London: Practical Law Company, 2009, σελ. 43-49.

Στείλτε ένα μήνυμα